Grafikus modellek

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Bolla Marianna (Sztochasztika Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
marib@math.bme.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
463-1111/5902
Típus: 
TDK téma
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

Grafikus modellekkel együttes eloszlásokat lehet könnyen reprezentálni, ahol a változók közti feltételes függetlenségek rendszerét egy irányított vagy irányítatlan gráf írja le. A Bayes hálókban, Markov és Gibbs mezőkben algoritmusok vannak a marginális valószínűségek becslésére. Célunk, hogy az algoritmusokban használjuk a gráf strukturális vagy spektrális tulajdonságait is.