Fraktálgeometria és alkalmazásai kutatócsoport

Csoportvezető

Bárány Balázs egyetemi docens

Tagok

Bálint Péter egyetemi docens
Al Jammor Mediya Bawakhan, PhD-hallgató
Kiss Sándor, egyetemi docens
Molontay Roland egyetemi docens
Prokaj Rudolf Dániel, tudományos segédmunkatárs
Rokob Sándor, PhD-hallgató
Sándor Csaba, egyetemi docens
Simon Károly egyetemi tanár
Vető Bálint egyetemi docens

Álláslehetőségek

Fraktálgeometriai posztdoktori álláslehetőség

Elérhetőségek

Csoportunknak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének Sztochasztika Tanszéke ad otthont.
Cím: 1111 Budapest, Egry József u. 1, H épület V. és VI. emelet
Telefon: +36 1 463 1673

Tevékenység

A fraktálok a "minket körülvevő irreguláris és töredezett" alakzatok, melyeket Mandelbrot úgy jellemezett, hogy "irregularitásuk és/vagy töredezettségük minden szinten ismétlődő mintázatot mutat". A determinisztikus és véletlen iterált függvényrendszerek (IFS) attraktorai és invariáns mértékei ezen skálafüggetlen tulajdonság egy precíz matematikai modelljét adják. Csoportunk egyik fő célja az így létrehozott geometriai alakzatok, mértékek struktúrájának, regularitási tulajdonságainak és méreteinek megértése különböző dimenziófogalmakon és mértékeken keresztül. Ilyen fraktális mintázatok a természettudományok, köztük a matematika számos területén természetesen fordulnak elő. Csoportunk másik fő célja ezen kapcsolatok elmélyítése és a fraktálgeometria alkalmazása.

Finanszírozás

A KKP144059 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, az Élvonal – Kutatási Kiválósági Program finanszírozásában valósult meg.