Bárány Balázs Erdős Pál díjat kapott

A díjat az elbírálás előtti három év folyamán elért teljesítményért olyan matematikusnak lehet odaítélni, aki a díj kiadásának évét megelőző év december 31-ig még nem töltötte be a 40. életévét. A Díjat az MTA Matematikai Tudományok Osztályának tagjai ítélik oda. Balázs rendkívül sikeres munkát végez a fraktálgeometria területén. Jó néhány jelentős külföldi konferencián volt már meghívott előadó. Sok cikket publikál köztük olyan jelentős folyóiratban is mint az Invetiones
Mathematicae.

Gratulálunk Balázsnak és további sok sikert!